TỲ HƯU – VẬT PHẨM ƯU CHUỘNG TRONG PHONG THỦY

25/Th11/2015

Tỳ hưu là loài linh vật giống con lân đực nhưng có râu, mình to như bò, có lông đuôi rậm. Loài linh vật này đặc biệt chỉ ăn vàng và không thải ra ngoài. Tương truyền Tỳ Hưu xuất hiện ở đâu, là nơi đó ấm no và thịnh vượng.

Tỳ hưu theo phong thủy phải được làm bằng ngọc mới linh thiêng. . Người Hồng Kông quan niệm rằng chữ Vương (王) có một dấu chấm (.) thành chữ Ngọc (玉), nghĩa là ai dùng ngọc là người vương giả, giàu sang. Do vậy phải tạc bằng ngọc quý thì mới linh nghiệm mà ngọc tự nhiên thì mới quý.
Hiện nay ở Việt Nam, Tỳ Hưu vẫn được xem là vật phẩm phong thủy mang lại may mắn về tài lộc, sức khỏe, công danh cho gia chủ.

ty-huu-–-vat-pham-uu-chuong-trong-phong-thuy