VIỆT NAM ĐẶT MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG TRÊN 6% NĂM 2015

12/Th11/2015
Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng trên 6% năm 2015

viet-nam-dat-muc-tieu-tang-truong-tren-6-nam-2015

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục ổn định trong cả năm 2014. Theo đó, lạm phát dự kiến sẽ ở mức dưới 6%, tăng trưởng GDP dự báo khoảng 5,8%. “Hiện Chính phủ đã đưa ra kế hoạch tăng trưởng trên 6% cho năm 2015”, người đứng đầu Chính phủ cho biết.

Thông tin về tình hình kinh tế những tháng đầu năm, Thủ tướng cũng cho hay xuất khẩu đã tăng 16% trong 5 tháng đầu năm và dự báo tăng khoảng 15- 16% cho cả năm. Tỷ giá ngoại tệ tiếp tục ổn định, dự trữ ngoại hối tăng mạnh, đảm bảo trên 12 tuần nhập khẩu. Cán cân tổng thể ước thặng dư hơn 8 tỷ USD, lãi suất giảm theo tín hiệu lạm phát, phù hợp với kinh tế thị trường. Nợ xấu cũng từng bước được xử lý, đi cùng với tái cơ cấu hệ thống ngân hàng.

Liên quan đến kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẽ kiên định mục tiêu đưa kinh tế phát triển bền vững với mức tăng trưởng bình quân mỗi năm khoảng 6,5%, cao hơn mức tăng giai đoạn trước. Ngoài ra, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, năng động, hiệu qủa hơn và chủ động đẩy nhanh tiến trình hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế.

Theo nguồn: vnexpress