CARLSBERG

CARLSBERG

ADT DECOR thiết kế nội thất văn phòng Công ty Carlsberg Việt Nam
Thi công nội thất hoàn thiện theo thiết kế
Địa điểm: Tòa nhà Central Park, Nguyễn Du, quận 1, HCM
Diện tích: 300 m2

ADT DECOR thiết kế nội thất văn phòng Công ty Carlsberg Việt Nam
Thi công nội thất hoàn thiện theo thiết kế
Địa điểm: Tòa nhà Central Park, Nguyễn Du, quận 1, HCM
Diện tích: 300 m2

Hotline: 0903 033 717